Rehabilitació

P6518

Rehabilitació Integral d'Habitatge En Edifici Plurifamiliar

Barcelona
_15A8460

P6518

Rehabilitació Integral d'Habitatge En Edifici Plurifamiliar de 1896 a Barcelona

 

L’emplaçament de les obres està inclòs en el Conjunt Especial de l’Eixample + Sector de Conservació de l’Eixample.

Les obres s'han executat seguint l'Informe Previ de Patrimoni i els criteris específics disposats al Comunicat Diferit corresponents, així com el projecte aprovat a tal efecte.

La intervenció és de caràcter integral i es fonamenta en:

-l'aportació de més llum natural a les zones interiors de l'habitatge, mitjançant la creació d'un espai diàfan central, fugint de l'excessiva fragmentació original que ho impedia i alhora convertint-lo en l'espai a partir del qual s'articulen la resta d'espais de l'habitatge

-l'adaptació de l'habitatge a una distribució òptima pensada per al nombre d'usuaris finals (2)

-la recuperació dels materials d'origen, eliminant-ne aquells que fossin d'èpoques posteriors i que en dificultessin la correcta comprensió del sistema constructiu de partida

-la preservació de la traça dels envans antics mitjançant llistons de fusta incorporats en els espais on desapareix el paviment original degut a l'enderroc dels mateixos, permetent així fer una lectura de la distribució de partida, adoptant el mateix sistema de perimetrat del paviment original de llistons de fusta

-la incorporació de materials nous allà on no es conservaven els originals mitjançant l'ús de la ceràmica, la fusta i les instal·lacions i mecanismes vistos

Telèfon: 661 210 946

Santa Joaquima, 6 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)