Rehabilitació

P3319

Rehabilitació Integral de Façana En Edifici Plurifamiliar

Barcelona
IMG_4558

P3319

Rehabilitació Integral de Façana en Edifici Plurifamiliar de 1930 a Barcelona

 

L’emplaçament de les obres està inclòs en el Conjunt Especial de l’Eixample, Nivell de Protecció de Béns amb elements d’interès (C) + Sector de Conservació de l’Eixample, Nivell de Protecció de Béns culturals d’interès local (B).

Les obres de rehabilitació integral s'han executat seguint l'Estudi Cromàtic, l'Informe Previ de Patrimoni, els criteris específics d'adequació a l'Ordenança de Paisatge Urbà i els disposats al Comunicat Diferit corresponents, així com el projecte aprovat a tal efecte, mitjançant solucions constructives i tècniques específiques de reparació, rehabilitació i/o substitució funcional en un edifici d'aquestes característiques i en avançat estat de degradació.

Les obres han comptat amb supervisió acurada de l'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, donada la incorporació de diferents lones publicitàries a la bastida d'obra durant l'execució dels treballs.

La intervenció busca en tot moment anar a l'origen de l'obra, cercant els acabats, textures, materials i pigments originals per tal de recuperar l'essència del projecte original.

D'aquesta manera, s'han recuperat les flames del xamfrà que històricament havien coronat la barana fent motlles de l'edifici veí que formava part del mateix projecte original i encara les conservava. Un rètol lluminós publicitari present almenys als anys 70 havia eliminat aquests elements i l'edifici quedava mutilat.

A més, s'han hagut de refer bona part dels elements escultòrics que formen part de la composició de façana, així com els pilars del templet i la pròpia cúpula del mateix, que corria risc de desprendre's.

A la resta de superfícies s'ha treballat netejant, i pintant amb pintures al silicat amb efecte veladura, refent els carreus d'estucat allà on era necessari, recuperant vidres de color, cosint fissures, tractant baranes, recuperant persianes de llibret i enrotllables i retornant-les al seu material i color original, en una intervenció completa de rehabilitació de façana.

Telèfon: 661 210 946

Santa Joaquima, 6 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)