Rehabilitació

P3111

Rehabilitació Integral d'Habitatge Unifamiliar Entre Mitgeres

Viladecavalls
31-11 PR-SC

P3111

Rehabilitació Integral d’Habitatge Entre Mitgeres de 1900 a Viladecavalls

 

Habitatge situat al casc antic, originalment ja de planta baixa, pis i soterrani destinat a celler, adaptat al gran desnivell entre els dos carrers que li donen accés.

Establint un fort contrast amb les noves actuacions, s’opta per conservar volumetria, elements o materials originals amb interès compositiu, adaptant-los al nou ús, i es prescindeix de volums afegits posteriorment, amb la intenció de poder fer una sòbria i actualitzada lectura d’una típica casa de poble. Així, el gran repte programàtic esdevé situar el dormitori a la planta soterrani, conservant-ne la volta catalana, i establir l’eix de circulacions i banys al bell mig de la planta.

D’aquesta manera, s’ordena l’espai al seu voltant de la manera més eficient, tenint en compte les dimensions de la casa, i s’aconsegueix un aport de llum natural a les parts més interiors de la planta mitjançant buits en sostres i paviments transparents.

Telèfon: 661 210 946

Santa Joaquima, 6 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)