Rehabilitació

P3409

Rehabilitació Integral d'Habitatge Unifamiliar i Canvi d'Ús a Hostal

Barcelona
34-09 FotoEnfokart-E05

P3409

Rehabilitació Integral d'Habitatge Unifamiliar de 1928 i Canvi d'Ús a Hostal a Barcelona

 

Redistribució d'espais a nou ús d'hostal, eliminació de volums annexos no originals, eliminació de barreres arquitectòniques amb adaptació de l'edificació existent a criteris d'accessibilitat universal i adequació d'instal·lacions.

Telèfon: 661 210 946

Santa Joaquima, 6 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)