Obra Nova

P0212

Habitatge Unifamiliar

Sant Cugat
Habitatge Unifamiliar P0212

P0212

Habitatge unifamiliar aïllat d’obra nova, a Sant Cugat del Vallès, de planta baixa i pis, en un conjunt volumètric unitari, de coberta a una aigua, executat amb un sol material en tota la part cega de la seva pell, tant de façana com de coberta.

Amb un programa destinat a una única usuària -però amb capacitat per a 6 persones- les dimensions de l’edificació són generoses en relació a la parcel·la, esgotant l’ocupació permesa. D’aquí l’objectiu prioritari de projecte: la cerca de la privacitat en relació al fort impacte visual i acústic de les edificacions veïnes i de la carretera de Vallvidrera adjacent. Així, s’incorporen patis interiors per a l’aport de llum i ventilació naturals a les estances, alhora que les aïllen respecte dels veïns.

A més, la premissa de la seguretat esdevé clau en la creació d’uns tancaments corredissos que formen part de la volumetria creada i que permeten mantenir l’ús i gaudi del porxo i patis interiors un cop tancats.

Telèfon: 661 210 946

Santa Joaquima, 6 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)